Brainspotting

Terug

Brainspotting: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

Brainspotting werd vanaf 2003 ontwikkeld door David Grand uitgaande van zijn ervaringen bij het uitvoeren van EMDR. Wereldwijd wordt Brainspotting met succes toegepast, veelal bij trauma en blokkades, maar ook bij het optimaliseren van de prestaties van sporters, musici en artiesten.

Elke levensgebeurtenis die een lichamelijk of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij iemand zich door pijn of verdriet overweldigd voelt, machteloos of gevangen, wordt opgeslagen in onze hersenen. Deze ingrijpende gebeurtenissen kunnen de verwerkingscapaciteiten van onze hersenen overweldigen, waardoor er delen van zo’n onverwerkte gebeurtenis achterblijven. Met Brainspotting gaan we hiermee aan de slag. Het is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van deze bewuste en/of onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden.

Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein. Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

Door het vastzetten van de brainspot, het punt waar je langer naar kijkt, en met een goede en juiste afstemming tussen therapeut en cliënt, kan het brein op eigen kracht de sporen van trauma en/of diepe blokkades verwerken en helen. De 'Brainspot' wordt gestimuleerd terwijl de cliënt zich richt op de lichamelijke, zintuiglijke en geestelijke waarneming. Het brein start automatisch een lichaamseigen helingsproces dat ervoor zorgt dat bepaalde systemen die in onevenwicht zijn geraakt, worden bevrijd en geïntegreerd. Dit proces is voor alle duidelijkheid veilig en pijnloos.

Onder begeleiding van zachte bilaterale ontspanningsmuziek worden pijnlijke herinneringen verwerkt. Er wordt als het ware een zachte nieuwe laag overheen gelegd. Op deze manier worden de scherpe randen van een herinnering zacht gemaakt. Hierdoor zal je merken dat je minder tot helemaal niet meer overspoeld wordt door pijn, verdriet, angst of stress wanneer je wordt getriggerd.

Brainspotting is m.a.w. een tool die begint waar de meeste klassieke praattherapieën eindigen. Met Brainspotting is het mogelijk ervaringen te verwerken en symptomen aan te pakken die zich buiten het bereik van onze bewuste geest en verstandelijke vermogens bevinden.

Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.

Brainspotting is

 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt.
 • Beperkt taalafhankelijk: cliënt en therapeut moeten niet over een diepgaande kennis van elkaars taal of cultuur beschikken.
 • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten.
 • Effectief op een breed spectrum van lichamelijke en psychische aandoeningen.
 • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae- verbale gebieden).
 • En verder nog:

 • Minder risico op hertraumatisering.
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance.

Geschikt voor mensen met o.a.

 • Angstaandoeningen
 • Stressgerelateerde klachten
 • Lichamelijke klachten
 • Depressie
 • Trauma
 • Verslavingen (alcohol, drugs, gokken,...)
 • Hechtingsproblematiek
 • Posttraumatische stress (PTSS)
 • Rouw
 • Dwangklachten
 • ...

en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Hoeveel sessies

Het is afhankelijk van jouw vraagstukken, ervaringen en onbewuste blokkades hoeveel sessies je nodig hebt. Ook is het afhankelijk hoe scherp de herinnering nog is. Een ervaring die korter geleden is gebeurd, is makkelijker op te roepen dan ervaringen uit een ver verleden.

Hilde Van Heuven

0640.818.523

Social media

Copyright © Hilde Van Heuven

Built with 💪 by upshift